Solidarité Orient

WERK VOOR

HET OOSTEN

De vzw Werk voor het Oosten is een vereniging die zich ten doel stelt de christelijke gemeenschappen van het Nabije en het Midden-Oosten bij te staan; zij die al eeuwenlang in het hart van de Islam leven en bijdragen tot de sociale, culturele en religieuze ontwikkeling van de Arabische en Oosterse beschavingen.

Onze vereniging is erkend door de Belgische Bisschoppenconferentie en is lid van R.O.A.C.O., de Vereniging voor Hulp aan de Oosterse Kerken, die afhankelijk is van de Heilige Stoel.
Ze heeft de eer onder de Hoge Bescherming te staan van Hare Majesteit de Koningin.