Solidarité Orient

EEN WETTELIJKE STRUCTUUR

werk voor het oosten

Werk voor het Oosten is een vereniging zonder winstoogmerk. Sinds vele jaren zijn we geaccrediteerd als een instelling die ontwikkelingslanden helpt. Dit betekent dat contante donaties (minimaal €40) fiscaal aftrekbaar zijn voor onze schenkers.

Onze strikte financiële steun gaat hand in hand met zeer specifieke aandacht voor project monitoring en de transparante toewijzing van fondsen. De rekeningen van het afgelopen jaar en de voorlopige begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

De algemene vergadering bestaat uit de gewone leden. Ze heeft alle bevoegdheden die de wet of de statuten van de vereniging haar uitdrukkelijk toekennen.

De vereniging wordt geleid door een raad van bestuur. Zijn leden voeren hun taken gratis uit. Deze wordt momenteel voorgezeten door Bruno Nève de Mévergnies.

LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

 • Marie-Cécile BRUWIER
 • Christian CANNUYER, algemeen directeur
 • Marc GRODENT
 • Philippe HENNE O.P.
 • Dirk LONCKE
 • Manhal MAKHOUL
 • Philippe MALHERBE, penningmeester
 • Simon NAJM
 • Bruno NEVE DE MEVERGNIES, voorzitter

andere gewone leden

 • Joe ANTONY O.P.
 • Renaat DE PAEPE
 • Christian DILLEN
 • Christian EECKHOUT O.P.
 • Bert JACOBS
 • Benoit LANNOO
 • Jan VAN REETH

Iedereen die administratieve ondersteuning wil bieden door gewoon lid te worden, kan een schriftelijk verzoek indienen bij de Raad van Bestuur.