Solidarité Orient

Egypte : L’Arche Al Fulk

De missie van de Ark gemeenschap Al-Fulk  is om de talenten van mensen met een verstandelijke beperking aan het licht te brengen.

Sinds 2019 sponsort Al-Fulk vijf partnerverenigingen in dorpen in de regio Al-Minya, een van de armste regio’s van Egypte, om de intense nood van kinderen met een handicap en hun families aan te pakken.

De samenleving als geheel vindt het nog steeds uiterst beschamend om een kind met een handicap te hebben. Dit betekent dat veel gezinnen hun gehandicapte kinderen proberen te verbergen. Hierdoor voelen gezinnen, en vooral moeders, zich erg eenzaam en geïsoleerd.

Het project, dat alle aspecten van onderwijs en zorg omvat, heeft belangrijke veranderingen teweeggebracht in het leven van 100 kinderen met een handicap en hun moeders, en heeft het leven van ongeveer 1400 mensen beïnvloed.

Dit was mogelijk dankzij intensieve praktijkopleiding voor het personeel, de oprichting van revalidatie-, zorg- en onderwijsdiensten, bewustmaking en vroegtijdige opsporing van handicaps, aanmoediging van de gezinnen, acties om kinderen met een handicap te helpen integreren in het gezins- en sociale leven van de dorpen.

Wij besloten Al-Fulk met 10.000 € per jaar te steunen. Help ons onze belofte na te komen.