Solidarité Orient

GESCHIEDENIS EN ERKENNING

In 1932 richtte Mgr. Charles Lagier, directeur van het “Oeuvre d’Orient”, een afdeling op van de Franse vereniging voor hulp aan de Oriëntaalse kerken in België.

Onze vereniging, die in januari 1984 autonoom werd onder de naam “Solidarité-Orient” / “Werk voor het Oosten”, heeft geprofiteerd van de vaardigheden van drie opeenvolgende directeuren: pater Serge Descy, priester van de Griekse Melkitisch-katholieke Kerk tot 1993, pater Jean-Marie Van Cangh, dominicaan en professor aan de Universiteit van Leuven en sinds mei 2013 Christian Cannuyer, professor aan de katholieke theologische faculteit in Rijsel. Hij had het beheer van het bulletin reeds in 1993 overgenomen.

“Werk voor het Oosten”, erkend door de Belgische Bisschoppenconferentie, is lid van de Vereniging voor hulp aan de Oosterse kerken (R.O.A.C.O.) die rapporteert aan de Dicasterie voor de Oosterse Kerken. De leden, agentschappen en organisaties uit verschillende landen over de hele wereld, zetten zich in om financiële steun te verlenen aan christenen in het Oosten in verschillende sectoren, van gebedshuizen tot studiebeurzen, van onderwijsinstellingen tot sociale hulp en gezondheidszorg.

“De woorden van het Westen hebben de woorden van het Oosten nodig als het Woord van God zijn onpeilbare rijkdom steeds duidelijker wil openbaren” (Johannes Paulus II).

“Het Midden-Oosten is een hoop, een hoop die we moeten koesteren” (Paus Franciscus, juni 2018)

“Meer dan de gebouwen die door de oorlog zijn verwoest, moeten we de levende stenen ter harte nemen die in het Oosten gewond en verspreid liggen” (Paus Franciscus, juni 2021).

In 1994 eerde Koningin Fabiola ons door het verlenen van de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin aan Solidarité-Orient / Werk voor het Oosten. Sinds 2014 staat onze vereniging onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit Koningin Mathilde.