Solidarité Orient

Israël: Het Huis van Barmhartigheid in Haïfa, waar de menselijke waardigheid met eerbied herstelt

In samenwerking met “De Vrienden van Galilea”

In de Arabische wijk van Haïfa staat er een huis als geen ander waar men zoals nergens anders dit Evangeliewoord van Jezus in praktijk brengt: «Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht.» (Mt 25, 36).

Velen die er wonen werden immers veroordeeld voor ernstige misdrijven, ja zelfs moord. Nadat zij hun straf hebben uitgezeten, zijn zij vol angsten aangeland in het Huis van Barmhartigheid, vol wrok ook, met maar weinig zelfrespect en zonder enige scholing.

Het Huis van Barmhartigheid is een huis van de Kerk. Het was trouwens een oude verlaten kerk die heringericht werd om onder zijn vrome gewelven en tussen eerbiedwaardige zuilen, allereerst gewezen gevangenen te ontvangen, en vervolgens ook allerlei andere verwaarloosde mensen: mishandelde vrouwen, ongehuwde moeders, verslaafden, families, jongeren die gevaar lopen… Zij beginnen er aan een nieuw leven.

Stichters en «ouders» van het Huis van Barmhartigheid, Kamil en Agnes Shehade hadden er hun levenswerk van gemaakt: mensen in een uitzichtloze situatie de kans geven om terug een leven op te bouwen en tot een nieuwe familie te behoren .

Het Huis van Barmhartigheid berust op 3 pijlers:
1) De opname van gevangenen bij het einde van hun straf om ze te helpen bij hun rehabilitatie. Behalve de materiële hulp aan de betrokkenen werkt het Huis van Barmhartigheid aan de bewustwording van het publiek daar de sociale integratie recidive sterk vermindert.

2) Hulp aan noodlijdende families. Sociale assistenten van het Huis begeleiden de families in hun pogingen hun situatie te verbeteren. Men leert hen te voorzien in elementaire behoeften (voedselpakketten, geneesmiddelen, elektriciteit, gas, …). Velen komen trouwens uit eigen beweging naar het Huis van Barmhartigheid om over hun problemen te praten. Ze weten dat ze er een warm en liefdevol onthaal zullen krijgen.

3) De begeleiding van kansarme jongeren van de Arabische gemeenschap van Haïfa. Het programma dat werd opgestart in 2005 bevordert hun zelfstandigheid door vrijwilligerswerk, sport, culturele activiteiten… Belangrijk zijn daarin de zomerkampen. Daarbij is het nodig het gebrek aan zelfvertrouwen te overwinnen van jonge marginalen, hun problemen aan te pakken en ze een levensdoel te geven.

Toen het project steeds meer uitbreidde en zijn werking verlegde naar families in nood en naar jongeren moest men steeds meer beroep doen op hulp van buitenaf. Zo geraakte onze vereniging Werk voor het Oosten betrokken, dankzij ons partnerschap met de Vrienden van Galilea.