Solidarité Orient

LIBANON: DE SCHOOL EN HET WEESHUIS VAN JABBOULÉ

In samenwerking met de vzw “Les Frênes – Enfants du Liban” in Fauvillers

Sinds 1990 verleent deze vereniging materiële, educatieve, morele en culturele hulp aan de kinderen van Libanon, slachtoffers van oorlog of andere tragische gebeurtenissen.

Haar steun gaat voornamelijk naar de school en het weeshuis van Jabboulé in de Bekaa-vallei op de grens tussen Libanon en Syrië.

Het is onder moeilijke omstandigheden dat de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Diensten de vlam van humanisme en naastenliefde levend houden. Libanon staat op de rand van het bankroet. Meer dan de helft van de bevolking leeft al onder de armoedegrens. De werkloosheid explodeert vooral onder jongeren. Meer dan anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen wonen in een land van zeven miljoen mensen. Tienduizenden mensen zonder toekomst leven in Palestijnse kampen in het hele land.

“Wat het meest ontbreekt in Libanon, meer dan water, wegen en elektriciteit, zijn mensen die zich met lichaam en ziel inzetten voor het algemene welzijn en op alle niveaus samenwerken om de vele problemen van het land op te lossen” zei Zr. Jocelyne Joumaah, Overste van de gemeenschap.

Zie hier uittreksels uit haar nieuwsbrief van juni 2023:
“In het weeshuis loopt het schooljaar ten einde en zuster Alyia maakte van deze laatste termijn gebruik om haar kleine beschermelingen te verwennen. Voordat ze hun families ontmoetten, gingen ze op excursie naar het heiligdom van Sint Charbel in Annaya. Ze keerden met stralende ogen terug. … Sommigen zouden graag in het weeshuis verblijven tijdens de vakantie, maar de zusters hebben altijd gewild dat de kinderen contact houden met hun familieleden.
Niet alle kleintjes zullen echter op vakantie vertrekken. De negen peuters die ons door het Ministerie van Justitie zijn toevertrouwd, zullen de zomer bij ons doorbrengen in afwachting van adoptieouders. Negen kleine schatjes met een tragisch verleden maar wiens kreten van vreugde, spelletjes, ruzies, tranen, onze dagen meer opfleuren dan de zon …

Met Gods hulp kunnen we grote dingen doen. Toch betreuren we vaak dat we niet meer kunnen doen voor de armen in onze regio, … 
Jezus zei eens: “Wat gij de minste van de mijnen zult aandoen, zult gij mij aangedaan hebben”.

Zonder jullie hulp zou dit allemaal onmogelijk zijn en we kunnen jullie niet genoeg bedanken.”

De vereniging “Les Enfants du Liban“ en Werk voor het Oosten rekenen op u om het weeshuis en de school van Jabboulé verder te steunen.