Solidarité Orient

LIBANON: DE SCHOOL EN HET WEESHUIS VAN JABBOULÉ

In samenwerking met de vzw “Les Frênes – Enfants du Liban” in Fauvillers

Sinds 1990 verleent deze vereniging materiële, educatieve, morele en culturele hulp aan de kinderen van Libanon, slachtoffers van oorlog of andere tragische gebeurtenissen.

Haar steun gaat voornamelijk naar de school en het weeshuis van Jabbouleh in de Bekaa-vallei op de grens tussen Libanon en Syrië.

Het is onder moeilijke omstandigheden dat de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Diensten de vlam van humanisme en naastenliefde levend houden. Libanon staat op de rand van het bankroet. Meer dan de helft van de bevolking leeft al onder de armoedegrens. De werkloosheid explodeert vooral onder jongeren. Meer dan anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen wonen in een land van zeven miljoen mensen. Tienduizenden mensen zonder toekomst leven in Palestijnse kampen in het hele land.

“Wat het meest ontbreekt in Libanon, meer dan water, wegen en elektriciteit, zijn mensen die zich met lichaam en ziel inzetten voor het algemene welzijn en op alle niveaus samenwerken om de vele problemen van het land op te lossen” zei Zr. Jocelyne Joumaah, Overste van de gemeenschap.

Het weeshuis biedt een volledig gratis internaat aan de ongeveer 80 tot 100 kinderen die er jaarlijks worden opgevangen. De kinderen hebben allemaal te maken met moeilijke gezinssituaties: ouders die overleden zijn of ouders in grote economische moeilijkheden of ouders die hun kinderen niet goed kunnen opvoeden wegens lichamelijke handicaps of psychische stoornissen.
De missie van het weeshuis is het om kansarme kinderen kwaliteitsvol onderwijs te geven maar ook burgerschapsvorming. Kinderen leren gezond te leven, hygiëne- en leefregels te volgen, samen te leven en elkaar te respecteren of ze nu jong of oud zijn, meisjes of jongens, christenen of moslims.

Zie hier een uittreksel uit de kerstbrief 2023:
” Beste vrienden,
Aan u allen wil ik mijn dankbaarheid uitspreken voor de hulp die u ons geeft en ik wens u, met mijn zussen en onze leerlingen en onze weeskinderen van Jabbouleh, een mooie kerstviering in het teken van vrede. Moge het nieuwe jaar u geluk en sereniteit brengen.
Moeder Jocelyne Joumaah”
U kan de hele brief (in het Frans) hier uploaden.

De vereniging “Les Enfants du Liban“ en Werk voor het Oosten rekenen op u om het weeshuis en de school van Jabbouleh verder te steunen.