Solidarité Orient

Libanon: Sint-Jozefschool in Aïn Ebel

In samenwerking met de vereniging “Les Enfants des Cèdres” van Genval.

Gelegen in Zuid-Libanon nabij de grens met Israël lijdt Sint-Jozefschool onder de geopolitieke spanningen in de regio. Niettemin wil ze een oase van vrede zijn binnen een arme bevolking en verwelkomt ze kinderen van christelijke en islamitische godsdienst, evenals Palestijnse en meer recent Syrische vluchtelingen. Ondanks beperkte middelen zorgt de school voor kwaliteitsvol onderwijs, dankzij de wil en toewijding van de opeenvolgende directrices.

De vereniging “Les enfants des Cèdres” verleent financiële steun aan de Sint-Jozefschool in Aïn Ebel om de vele gezinnen die in moeilijkheden verkeren, in staat te stellen de opleiding van hun kinderen voort te zetten.
Ze helpt de infrastructuur van de school te verbeteren door de aankoop van pedagogisch en informatica materiaal en levert essentiële medicijnen.
En ze bouwt bruggen van hoop en vriendschap over de grenzen heen met Libanese studenten.

“Les enfants des Cèdres” heeft steeds contact gehouden met de directrices die de donaties eerlijk hebben beheerd.

Werk voor het Oosten rekent op uw vrijgevigheid om ook dit initiatief te steunen.