Solidarité Orient

ONS HELPEN

HOE KAN U ONS HELPEN

Werk voor het Oosten kan haar projecten niet voortzetten zonder jouw steun. Elke donatie, hoe klein ook, is een kostbare daad van solidariteit en liefde voor onze ouderen in het geloof, getuigen van het Evangelie in het hart van de Islam.

Onze strikte financiële steun gaat gepaard met een zeer concrete aandacht voor de follow-up van de projecten en voor de doorzichtigheid van de toewijzing van de middelen.

GEBED

Gebed is de essentiële kracht die zegeviert over alle ups en downs van een pijnlijke geschiedenis.  Financiële hulp is natuurlijk net zo belangrijk. Het geeft materieel uitdrukking aan wat gebed spiritueel geeft.

DONATIES DOOR OVERSCHRIJVING OP ONZE REKENING

Voor schenkingen van ten minste €40 (exclusief abonnementen) in een kalenderjaar wordt automatisch een belastingcertificaat naar je toegestuurd.

Verplichte toevoeging van het Nationaal Nummer (rijksregisternummer) van de schenker voor fiscaal attest voor giften vanaf 1 januari 2024. Wij vragen u minstens een keer in de loop van 2024 uw Nat. Nummer als mededeling op een overschrijving te vermelden. U kan uw nummer (met naam en voornaam) ook aan het secretariaat per e-mail meedelen: orient.oosten@skynet.be

Als dit een toegewezen donatie is, geef dan duidelijk de bestemming aan.

IBAN : BE51 5230 8142 0562
BIC: TRIOBEBB

IN MEMORIAM DONATIE

Kies ervoor om een dierbare te eren en ons tegelijkertijd te helpen. Vermeld Werk voor het Oosten en ons rekeningnummer in de aankondiging.

GIFTEN TER ERE VAN

Vier een geboorte, een huwelijk of een verjaardag door uw vreugde te delen met de christenen van het Oosten… vermeld Werk voor het Oosten en ons rekeningnummer in de uitnodiging.

SCHENKINGEN EN LEGATEN BIJ TESTAMENT

Neem hiervoor contact op met een notaris. Hij of zij zal je helpen en adviseren bij het opstellen van uw testament. Een bezoek aan de notaris voor eenvoudige informatie kost je niets.

MISINTENTIES

Een priester van het Grieks-katholieke Patriarchaat van Jeruzalem kan een of meerdere missen opdragen voor uw intenties.

  • Eén mis: €20
  • Eén noveen: €170
  • Eén gregoriaanse dertigste: €560

Vermeld bij de overschrijving: Mis en intentie.
We kunnen je de datum van elke mis en de naam van de priester laten weten als we uw e-mailadres hebben.

INZAMELING

Van een mis ten voordele van Werk voor het Oosten**

OPBRENGST VAN EEN EVENEMENT

Ten voordele van Werk voor het Oosten**

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF**

De abonnementsprijs is niet aftrekbaar van de belasting

** de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie is niet aftrekbaar van de belasting.