Solidarité Orient

ONZE MISSIE

Het doel van Werk voor het Oosten is om christenen in het Midden-Oosten bekend te maken en te helpen. Zij zijn onze oudere broeders en zusters in het geloof en blijven ondanks vele tragedies getuigen van het Evangelie in het hart van de islam. De Oosterse christenen hebben nog een toekomst in het Nabije Oosten en hun aanwezigheid is onontbeerlijk voor de islam zelf.
Denkend aan de woorden van paus Franciscus dat de christenen van deze regio een “bloedige oecumene” beleven, steunen wij alle christelijke gemeenschappen, of ze nu katholiek zijn of orthodox, pre-chalcedonisch of protestants.
Onze missie richt zich vooral op het volgende:

ONDERWIJS

Een van de tragedies van het Midden-Oosten is het falen van het onderwijs.  Eeuwenlang hebben christelijke onderwijsnetwerken geweldig werk verricht door jonge christenen en jonge moslims te vormen tot openheid en tolerantie.  Waar we kunnen, steunen we scholen financieel. Bewonderenswaardige religieuzen en leken zetten hun dienstwerk in vaak zeer moeilijke omstandigheden voort. Zij zijn de desem in een Oosterse samenleving, die daaraan zo’n hoge nood heeft.

ZORG

Van bij onze oprichting hebben wij verzorgingsinstellingen gesteund die zieken, armen, mensen met beperkingen, ouderlingen en havenlozen opvangen.

CHRISTENEN HELPEN OM GETUIGEN VAN HET EVANGELIE TE BLIJVEN

Werk voor het Oosten kent studiebeurzen toe aan jonge oosterse christenen, priesters, religieuzen of leken, die komen studeren aan Belgische of Franse universiteiten of instellingen voor hoger onderwijs, op voorwaarde dat ze zich ertoe verbinden hun vaardigheden ten dienste te stellen van de burgermaatschappij en/of hun kerk.

HET BEVORDEREN VAN HET SAMENLEVEN VAN CHRISTENEN EN MOSLIMS

Ondanks de huidige hartverscheurende problemen geloven we dat de toekomst  in het herstel van de coëxistentie ligt die altijd in het Midden-Oosten heeft geheerst. Daarom moedigen we alle initiatieven aan die de dialoog tussen de godsdiensten (jodendom, christendom, islam) bevorderen.

NOODHULP

De apocalyptische situatie waarin sommige gemeenschappen zich bevinden, heeft ons ertoe aangezet om een groot aantal eenmalige noodhulp pakketten toe te kennen (wederopbouw van vernielde gebouwen, voedsel of medische hulp, onderdak voor vluchtelingen, enz.)

NIEUWS EN INFORMATIE

Onze driemaandelijkse nieuwsbrief biedt informatie over de geschiedenis, het erfgoed en de actualiteit van de christelijke gemeenschappen in het Nabije en Midden-Oosten. Wij zetten ons in om uitgebreide, ernstige en gecontroleerde informatie te verstrekken. Soms dragen wij ook bij aan de publicatie van boeken of de organisatie van conferenties.

ONTDEK ONZE PROJECTEN

Af en toe organiseren we studiereizen of pelgrimstochten naar landen waar we christelijke gemeenschappen ondersteunen. Ontmoetingen met onze partners zijn in het programma opgenomen.