Solidarité Orient

PALESTINA: Beit-Sahour

Wij helpen de School Peter Nettekoven met het onderhoud en de renovatie van de onderwijsinfrastructuur.

Onze steun draagt ook tot een fatsoenlijk rustpensioen bij voor de voormalige leerkrachten van scholen van de Melkitische Grieks-Katholieke Kerk van Jeruzalem in de Palestijnse gebieden, omdat deze schoolgemeenschap onontbeerlijk is voor meer dan 3500 leerlingen in de streek van Bethlehem.

De school Peter Nettekoven begon in 1967 met een kleuterschool en verwelkomt vandaag kinderen van het eerste kleuterjaar tot het hogere secundair onderwijs. De school is co-educatief, voor jongens en meisjes, christenen en moslims.

Het pedagogisch doelwit is de ontwikkeling van de studenten tot zelfstandige, zelfbewuste volwassenen. Zij groeien in het christelijk geloof op tot sociale en behulpzame mensen die anderen – vooral ook de zwakkeren – met respect behandelen.

Werk voor het Oosten wenst bij te dragen tot een beter begrip en samenwerking tussen de verschillende culturen en beschavingen in Europa, het Oosten en de Arabische wereld, door het ondersteunen van de interculturele en interreligieuze dialoog.